سرخط خبرها

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۵

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه خانه مطبوعات گیلان

مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

پیرو آگهی دعوت نوبت دوم منتشره در روزنامه نسیم مورخ ۱۲/۲/۹۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه خانه مطبوعات گیلان به شماره ثبت ۳۵۱ و شناسه ملی  ۱۰۷۳۰۰۵۲۸۱۳ در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۶/۲/۹۵ با حضور اکثریت اعضا و اعلام رسمیت در سالن استاد رحمدل مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت برگزار شد که پس ازبحث و تبادل نظر نسبت به انتخاب هیات رئیسه اقدام گردید .ضمنا جلسه مجمع عمومی نویت اول در تاریخ      ۱۱/۲/۹۵ در خانه مطبوعات برگزار شد ،لکن به جهت عدم حضور حداکثری اعضاء جلسه تشکیل نگردید .

 • آقای اکبر محبوبی فر با کد ملی  ۲۵۹۳۵۶۳۹۹۰                                        رئیس مجمع
 • آقای مجید همرنگ با کد ملی      ۲۵۹۰۴۲۳۱۴۴                                           نائب رییس
 • آقای پرویز فتوحی با کد ملی ۲۷۲۱۳۲۰۲۵۴                                                    ناظر
 • آقای حسن شکری با کد ملی ۲۵۹۵۳۸۹۲۴۶                                                    ناظر
 • خانم سکینه حسابی با کد ملی ۲۲۱۸۲۶۷۵۴۳                                                    منشی

سپس دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید :

 • تصویب صورتهای مالی تا پایان سال ۹۴ به نحو مطلوب تصویب گردید .
 • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال
 • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای مدت یک سال .
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نسیم .
 • اتخاذ تصمیم درخصوص موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

اکبر محبوبی فر     مجید همرنگ        پرویز فتوحی                             حسن شکری                        سکینه حسابی

رئیس جلسه             نائب رییس               ناظر                              ناظر                  منشی

انتخابات خانه مطبوعات با حضور اعضای هیات رئیسه به ترتیب آقای اکبر محبوبی فر به عنوان رئیس جلسه ، مجید همرنگ نائب رییس ، پرویز فتوحی ناظر ، حسن شکری ناظر ، سکینه حسابی منشی در تاریخ ۲۶/۲/۹۵ به شرح زیر به پایان رسید .

مدیران مسئول :

 • آقای کریم خورسندی با کد ملی ۶۵۳۰۱۳۵۸۲۰                         ۸۷ رای
 • آقای مجید محمدپور با کد ملی ۲۶۹۰۴۱۶۲۴۷                         ۶۳ رای
 • خانم فاطمه عاطفی فرد با کد ملی ۲۵۹۱۰۶۳۸۱۸                         ۵۲ رای
 • آقای سید عبدالباقی اسحاقی عضو علی البدل ۲۷۳۸۵۲۳۹۰۰ با ۴۹ رای

خبرنگاران :

 • آقای علی کریمی پاشاکی با کد ملی       ۲۷۲۱۷۱۵۲۴۰                ۸۲ رای
 • خانم مریم رفیعیان با کد ملی          ۲۵۹۴۷۲۱۶۷۰                ۸۱ رای
 • آقای حسین داداشی با کد ملی          ۲۷۳۸۰۷۱۰۸۲                ۷۱ رای
 • خانم طاهره ریحانی عضو علی البدل ۲۵۹۳۸۱۳۲۰۲                با ۴۷ رای

سرپرستی :

 • خانم معصومه نیک کار با کد ملی   ۲۶۹۱۱۰۶۵۹۴                                    ۸۱ رای
 • آقای میلاد ابراهیمی عضو علی البدل ۲۶۵۹۹۸۰۶۸۳ با ۶۵ رای

بازرس :

 • آقای حسن سامری با کد ملی ۰۰۶۶۰۶۰۹۱۵                         ۶۷  رای
 • خانم فاطمه عباس زاده با کد ملی ۲۵۹۵۲۷۶۷۶۱ ۵۰ رای

اکبر محبوبی فر        مجید همرنگ                        پرویز فتوحی                 حسن شکری      سکینه حسابی

رئیس جلسه         نائب رییس                  ناظر                     ناظر                منشی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*