سرخط خبرها

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره موسسه خانه مطبوعات استان گیلان

ابراهیم بهمنی جلالی – مدیرعامل

ابراهیم افشاری – رئیس هیئت مدیره
سینا هوشمند گورابی – نایب رئیس هیئت مدیره
بابک محب پور – منشی
میلاد ابراهیمی علی آبادی – خزانه دار
حسن شکری – عضو هیئت مدیره
اسماعیل بلالایی – عضو هیئت مدیره

بازرسان موسسه خانه مطبوعات استان گیلان

حسن غلامپور پاپکیاده

رضا اسدی