سرخط خبرها

صورتجلسات

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۵

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه خانه مطبوعات گیلان مورخ 26 اردیبهشت 1395 پیرو آگهی دعوت نوبت دوم منتشره در روزنامه نسیم مورخ 12/2/95 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه خانه مطبوعات گیلان به شماره ثبت 351 و شناسه ملی  10730052813 در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 26/2/95 با حضور اکثریت اعضا و اعلام رسمیت ... ادامه مطلب »