سرخط خبرها

صورتجلسات

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۵

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه خانه مطبوعات گیلان مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ پیرو آگهی دعوت نوبت دوم منتشره در روزنامه نسیم مورخ ۱۲/۲/۹۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم موسسه خانه مطبوعات گیلان به شماره ثبت ۳۵۱ و شناسه ملی  ۱۰۷۳۰۰۵۲۸۱۳ در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۶/۲/۹۵ با حضور اکثریت اعضا و اعلام رسمیت ... ادامه مطلب »