سرخط خبرها

بایگانی برچسب : رسانه‌ها برای دریافت یارانه بیمه زمستان ٩٥ و بهار ٩٦ اقدام کنند

رسانه‌ها برای دریافت یارانه بیمه زمستان ٩۵ و بهار ٩۶ اقدام کنند

رسانه‌ها برای محاسبه و دریافت یارانه بیمه فصل زمستان ٩۵ و بهار ٩۶ نسبت به بارگذاری فیشهای پرداختی به تامین اجتماعی در ماه های اسفند ٩۵ و فروردین ٩۶ اقدام نمایند. ادامه مطلب »